ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī lieto, lai aprēķinātu tā malas vai šauros leņķus. 
 
zīm.JPG 
sinα=pretkatetehipotenūzasinα=accosα=piekatetehipotenūzacosα=bctgα=pretkatetepiekatetetgα=ab
 
Padomi, kā izvēlēties pareizo funkciju
 
1) Noskaidro, vai ir nepieciešams izmantot hipotenūzu (dota vai jāaprēķina).
Ja izmanto hipotenūzu, tad lieto sinusu (sin) vai kosinusu (cos).
 
2) Noskaidro, vai jāizmanto to kateti, kas ir pretim leņķim (zīmējumā tā ir \(a\)).
Lai labāk redzētu, vari vilkt bultu no leņķa uz pretkateti.
  • Ja izmanto hipotenūzu un pretkateti, tad lieto sin.
  • Ja izmanto hipotenūzu un piekateti, tad lieto cos.
Ja uzdevumā izmanto (ir dotas vai jāaprēķina) tikai katetes, tad lieto tg.
 
Ja trijstūrī ir doti abi šaurie leņķi, labāk zīmējumā ieraksti tikai vienu leņķi, lai viennozīmīgi saprastu, kura ir piekatete, kura pretkatete. 
Svarīgi!
Hipotenūza vienmēr ir saucējā (zem daļsvītras).
Trigonometrisko funkciju vērtības var atrast 9. klases eksāmena formulu lapā.
 
 
\(30°\)
\(45°\)
\(60°\)
sinα
12
22
32
cosα
32
22
12
tgα
33
\(1\ \)
3
  
Svarīgi zināt un iegaumēt
 
sakkk.png
Svarīgi!
Katete, kas atrodas pretim \(30°\) leņķim, ir puse no hipotenūzas.
Kateti, kas atrodas pretim \(60°\) leņķim, iegūst, īsāko kateti pareizinot ar 3.
bez b.png
Svarīgi!
Vienādsānu taisnleņķa trijstūra hipotenūzas garumu iegūst, ja katetes garumu pareizina ar 2.