Paralelograms ir četrstūris, kam katras divas pretējās malas ir paralēlas.
 
Paralelograma laukums ir vienāds ar malas un pret to novilktā augstuma reizinājumu:
Sparal.=aha
 
Paralelograma laukums ir vienāds ar divu blakusmalu reizinājumu ar to veidotā leņķa sinusu:
Sparal.=absinα
  
Taisnstūris ir paralelograms, kuram visi leņķi ir taisni.
Taisnstūrim abas diagonāles ir vienādas.
 
Taisnstūra laukums ir vienāds ar divu blakusmalu reizinājumu:
Staisnst=ab
  
Rombs ir paralelograms, kuram visas malas ir vienādas.
Romba diagonāles ir perpendikulāras.
 
Romba laukums ir vienāds ar malas un augstuma reizinājumu (visi romba augstumi ir vienādi):
Srombam=ah
 
Romba laukums ir vienāds ar divu malu reizinājumu ar to viedotā leņķa sinusu:
Srombam=a2sinα
 
Romba laukums ir vienāds ar diagonāļu reizinājuma pusi:
Srombam=d1d22
  
Kvadrāts ir paralelograms, kuram visas malas ir vienādas un visi leņķi ir taisni.
Kvadrāta laukums ir vienāds ar malas kvadrātu:
Skvadr.=a2
 
Kvadrāta laukuma aprēķināšanai der arī romba diagonāļu formula. 
Kvadrāta laukums ir vienāds ar diagonāļu reizinājuma pusi:
Skvadr.=d22
 
Trapece ir četrstūris, kura divas pretējās malas ir paralēlas, bet divas pārējās malas nav paralēlas.
 
Trapeces laukums ir vienāds ar pusi no pamatu summas reizinājuma ar augstumu:
Strapecei=a+b2h
 
Trapeces pamatu pussumma ir vienāda ar trapeces viduslīnijas garumu, tāpēc:
Strapecei=mh
 
Patstāvīgi izpēti, kuras no laukuma formulām var atrast 9. klases eksāmena formulu lapā!