ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valsts ieskaite matemātikā Valsts ieskaites matemātikā 6. klasei programma, uzbūve, laiks.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmskaitļi un salikti skaitļi. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pirmskaitļi un salikti skaitļi.
2. Dalīšana. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dalīšana.
3. 1. daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Punkta koordināta uz x ass.
4. 1. daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Decimāldaļu noapaļošana.
5. 1. daļas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dalīšanās pazīme ar 3.
6. 1. daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dalīšana, decimāldaļas.
7. 1. daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mazināmais, mazinātājs, starpība.
8. 1. daļas 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļu šķiras.
9. 1. daļas 9. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Leņķu veidi pēc to lieluma.
10. 1. daļas 10. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļu salīdzināšana.
11. 1. daļas 11. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dalīšana ar decimāldaļu.
12. 1. daļas 12. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa nosaukums ar vārdiem.
13. 1. daļas 13. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Daļas noteikšana teksta uzdevumā.
14. 1. daļas 14. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apgrieztais skaitlis.
15. 1. daļas 15. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Daļu summa, ja ir dažādi saucēji.
16. 1. daļas 16. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Decimāldaļas atņemšana no vesela skaitļa.
17. 1. daļas 17. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Procenti kā daļa.
18. 1. daļas 18. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pakāpes vērtība.
19. 1. daļas 19. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veselu skaitļu salīdzināšana.
20. 1. daļas 20. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nezināmā dalītāja aprēķināšana.
21. 1. daļas 21. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Diagrammas nolasīšana.
22. 1. daļas 22. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt taisnstūra paralēlskaldņa tilpumu.
23. 1. daļas 23. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Procentu aprēķināšana.
24. 1. daļas 24. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Burtu izteiksmes.
25. 2. daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Izteiksmes vērtības aprēķināšana.
26. 2. daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Koordinātu plakne.
27. 2. daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Teksta uzdevums par objektu skaitu.
28. 2. daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Ātrums, laiks, ceļš.
29. Teksta uzdevums par figūru perimetru. 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Teksta uzdevums par figūru perimetru.
30. 2.daļas 6.uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Uzdevums par taisnstūri.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts ieskaite matemātikā 2010 00:00:00 vidēja 5 p. Pārbaudi zināšanas! (1.daļas 1. - 5. uzdevums).
2. Valsts ieskaite matemātikā 2010 00:00:00 vidēja 5 p. Pārbaudi zināšanas! (1. daļas 6. - 10. uzdevums).
3. Valsts ieskaite matemātikā 2010 00:00:00 vidēja 5 p. Pārbaudi zināšanas! (1. daļas 11.- 15. uzdevums).
4. Valsts ieskaite matemātikā 2010 00:00:00 vidēja 4 p. Pārbaudi zināšanas! (1.daļas 16. - 19. uzdevums).
5. Valsts ieskaite matemātikā 2010 00:00:00 vidēja 5 p. Pārbaudi zināšanas! (1.daļas 20. - 24.uzdevums)
6. Valsts ieskaite matemātikā 2010 00:00:00 vidēja 6 p. Pārbaudi zināšanas! (2. daļas 1. un 2. uzdevums).
7. Valsts ieskaite matemātikā 2010 00:00:00 vidēja 4 p. Pārbaudi zināšanas! (2.daļas 3. un 4. uzdevums).
8. Valsts ieskaite matemātikā 2010 00:00:00 vidēja 6 p. Pārbaudi zināšanas! (2.daļas 5. un 6. uzdevums)