Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 1. uzdevums 1p.
2. 1. daļas 2. uzdevums 1p.
3. 1. daļas 3. uzdevums 1p.
4. 1. daļas 4. uzdevums 1p.
5. 1. daļas 5. uzdevums 1p.