Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. 2. daļas 1. uzdevums 4p.
2. 2. daļas 2. uzdevums 2p.