56p.

Tēmā "Ieskaite ar kombinētu saturu. Matemātika 2011. g." pieejami 22 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.