ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 3. KLASEI"
Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3. klasei (2011. gads)
Mutvārdu daļa - pēc skolas noteikta grafika.
Mutvārdu daļā (mācību valodā) skolēnam jāstāsta par attēlu, izmantojot doto plānu.
Rakstu daļa
11. maijs. 1. mācību stunda (mācību valoda)*
12. maijs. 1. mācību stunda (matemātika) *
* Izglītības iestāde var ieskaiti sākt 2. mācību stundā.
 
Ieskaites saturs
Ieskaitei ir viens variants. Rakstu daļā pirmajā dienā skolēnam jāveic 5 uzdevumi, otrajā dienā – 7 uzdevumi.
2. diena. Matemātika (kopskats)
1. uzdevums – 6 piemēri (kopā 12 punkti)
2. uzdevums – 4 piemēri (kopā 4 punkti)
3. uzdevums – 4 piemēri (kopā 12 punkti)
4. uzdevums – 6 piemēri (kopā 6 punkti)
5. uzdevums – (kopā 8 punkti)
6. uzdevums – (kopā 6 punkti)
7. uzdevums – (kopā 10 punkti)  
 
Darbu izpilda ar tumši zilu vai melnu pildspalvu.
Drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus.
__________________________________________________________
Valsts ieskaites uzdevumu vērtēšanas kritēriji portālā doti katra uzdevuma atbilžu soļos.