ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3. klasei 2012. gadā

Rakstu daļa

16. maijs. 1. mācību stunda (mācību valoda)*

17. maijs. 1. mācību stunda (matemātika)*

* Izglītības iestāde var ieskaiti sākt 2. mācību stundā.

Ieskaites saturs

Ieskaitei ir viens variants.

Rakstu daļā pirmajā dienā skolēnam jāveic 7 uzdevumi, otrajā dienā – 6 uzdevumi.

Mutvārdu daļā (mācību valodā) skolēnam jāstāsta par attēlu, izmantojot doto plānu (Mutvārdu daļa notiek pēc skolas noteikta grafika.)

Ieskaites materiāli

1. dienai skolēnam 5 A4 formāta darba lapas, mutvārdu daļai 12 biļetes uz 12 A4 formāta lapām.

Skolotājam mutvārdu daļas biļetes uz 6 A4 formāta lapām, ieskaites vadītāja un vērtētāja materiāli uz 4 A4 formāta lapām.

2. dienai skolēnam 5 A4 formāta darba lapas. Skolotājam 1 A4 formāta vērtētāja lapa.

Ieskaites darbā iegūtais kopējais vērtējums no punktiem ballēs tiek aprēķināts tikai elektroniski, ievadot skolēna darba rezultātu kopsavilkumu tabulā.

Ieskaites norise

16. maijs (mācību valoda)

10 min pirms ieskaites sākuma ieskaites vadītājs uzaicina skolēnus ienākt telpā un iepazīstina skolēnus ar ieskaites norisi. (Skolēni veic darbu savā klases telpā.)

5 min pirms ieskaites sākuma ieskaites vadītājs izdala skolēniem 1. dienas darba lapas, aicina skolēnus ar tām iepazīties un pēc tam ierakstīt tajās ziņas par sevi.

40 min Skolēni veic ieskaites darba uzdevumus.

Starpbrīdis.

Skolēni sāk mutvārdu daļas izpildi pēc skolas sastādīta grafika. Katra skolēna atbildes ilgums 2–3 minūtes.

_______________________________________________________________________________

17. maijs (matemātika)

10 min pirms ieskaites sākuma ieskaites vadītājs uzaicina skolēnus ienākt telpā un iepazīstina viņus ar ieskaites norisi. (Skolēni veic darbu savā klases telpā.)

5 min pirms ieskaites sākuma ieskaites vadītājs izdala skolēniem darba lapas, aicina skolēnus ar tām iepazīties un pēc tam ierakstīt tajās ziņas par sevi.

40 min skolēni veic ieskaites darba uzdevumus.

  

 Darbu izpilda ar tumši zilu vai melnu pildspalvu.

 Drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus.

 Ieskaites laikā atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni.