Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzd. Lielumu mēri 1. izziņas līmenis zema 2 p. Novērtē informāciju un izvēlas atbilstošo garumu vai masu.
2. 2. uzd. Darbības ar mēriem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic darbības ar mēriem un izvēlas atbilstošo dotajam.
3. 3. uzd. Teksta uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Risina teksta uzdevumu - aprēķina daļu no skaitļa un starpību.
4. 4.1., 4.2, 4.5. uzd. Summu un starpību salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina summu un starpību.
5. 4.3. uzd. Dalījumu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina dalījumus.
6. 4.4. uzd. Reizinājumu un dalījumu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina reizinājumu un dalījumu.
7. 5. uzd. Naudas skaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atpazīst naudas vienības, aprēķina naudas summas.
8. 6.1. uzd. Nezināmā noteikšana ar attēliem 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina nezināmo summā (a+a+a).
9. 6.2. uzd. Nezināmā noteikšana ar attēliem 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina nezināmo summā (a+b+b).
10. 6.3. uzd. Nezināmā noteikšana ar attēliem 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina nezināmo starpībā (a-b-b).
11. 6.4. uzd. Nezināmā noteikšana ar attēliem 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Aprēķina nezināmo (a+ b∙ c).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar mēriem un salīdzināšana 00:15:00 vidēja 7 p. Novērtē informāciju un izvēlas atbiltošo garumu vai masu; veic darbības ar mēriem; salīdzina dažādas izteiksmes pēc to vērtības.
2. Teksta uzdevumi 00:15:00 vidēja 6 p. Risina teksta uzdevumus - aprēķina daļu no skaitļa un starpību; atpazīst naudas vienības un aprēķina naudas summas.
3. Nezināmā noteikšana ar attēliem 00:15:00 augsta 7 p. Aprēķina nezināmo: a+a+a ; a+b+b ; a-b-b ; a+b∙ c