Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. 3. uzd. Teksta uzdevums 3p.
2. 5. uzd. Naudas skaitīšana 3p.