Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. 6.1. uzd. Nezināmā noteikšana ar attēliem 1p.
2. 6.2. uzd. Nezināmā noteikšana ar attēliem 1p.
3. 6.3. uzd. Nezināmā noteikšana ar attēliem 1p.
4. 6.4. uzd. Nezināmā noteikšana ar attēliem 4p.