48p.

Tēmā "Diagnosticējošais darbs matemātikā 2017. g." pieejami 20 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.