29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Izpratnes jautājumi par lineāru funkciju 4 p.
2. Lineāras funkcijas pieaugums (2015. g. eksāmens) 1 p.
3. Lineāra funkcija (2014. g. eksāmens) 3 p.
4. Kvadrātfunkcija. Izpratnes jautājumi par grafiku 5 p.
5. 1. daļas 18. uzd. Kvadrātfunkcija (2016) 1 p.
6. Maksimālais augstums 4 p.
7. Pakāpes funkcijas atpazīšana pēc grafika 2 p.
8. Funkcijas paritātes noteikšana (bez grafika) 1 p.
9. Lineāras, kvadrātfunkcijas un pakāpes funkcijas 0 p.
10. Punkta abscisas un ordinātas noteikšana y=|x| 2 p.
11. Lineāras funkcijas moduļa konstruēšana 3 p.