Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

26p.
1. Izpratnes jautājumi par lineāru funkciju 4p.
2. Lineāras funkcijas pieaugums (2015. g. eksāmens) 1p.
3. Lineāra funkcija (2014. g. eksāmens) 3p.
4. Kvadrātfunkcija. Izpratnes jautājumi par grafiku 5p.
5. 1. daļas 18. uzd. Kvadrātfunkcija (2016) 1p.
6. Maksimālais augstums 4p.
7. Pakāpes funkcijas atpazīšana pēc grafika 2p.
8. Funkcijas paritātes noteikšana (bez grafika) 1p.
9. Lineāras, kvadrātfunkcijas un pakāpes funkcijas 0p.
10. Punkta abscisas un ordinātas noteikšana y=|x| 2p.
11. Lineāras funkcijas moduļa konstruēšana 3p.