Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

27p.
1. Saskaitīšanas un reizināšanas likuma pielietošana 4p.
2. Cik skaitļus var izveidot, ja tam jādalās ar 2 (bez 0) 3p.
3. Pamatuzdevums par sakārtotām izlasēm 2p.
4. Izpratnes jautājumi par sakārtojumu veidiem 3p.
5. Sakārtotu izlašu aprēķināšana, nemainot elementu skaitu 1p.
6. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana 2p.
7. Kombinācijas, variācijas un permutācijas 5p.
8. Cik hordas var novilkt? 2p.
9. Cik banānus vai apelsīnus var nopirkt? Strukturēts uzdevums 5p.
10. Kombinatorika 0p.