Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. 2. daļas 7. uzd. Trijstūra leņķi (2017) 4p.
2. 3. daļas 2. uzd. Pierādījums ģeometrijā (2014) 9p.
3. 3. daļas 1. uzd. Trijstūra eksistences pierādīšana. (2013) 0p.
4. 1. daļas 11. uzd. Sinusu teorēma trijstūrī. (2011) 1p.