Grūtības pakāpe:
1. Kosinusu teorēma. Malas aprēķināšana 3p.
2. Sinusu teorēma. Trijstūra malas aprēķināšana 2p.
3. Trijstūra laukums. Hērona formula 0p.
4. Taisnleņķa trijstūris 3p.
5. Regulārs trijstūris 1p.
6. Sinusu teorēma. Apvilktas riņķa līnijas rādiusa aprēķināšana 2p.
7. Patvaļīgam trijstūrim apvilktas un ievilktas riņķa līnijas rādiusu aprēķināšana 5p.
8. 2. daļas 7. uzd. Trijstūra leņķi (2017) 4p.
9. Trijstūris 0p.