Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Vienādi un pretēji vērsti vektori 4p.
2. Rezultējošais spēks 1p.
3. Vektori kustību uzdevumā, vektori veido 90 grādu leņķi 3p.
4. Spēka vektora projekcijas aprēķināšana 2p.
5. Vektora modulis (2015. g. eksāmens) 1p.
6. Vektora izteikšana (2000. g. eksāmens) 1p.
7. Vektori 0p.