Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Sinuss un kosinuss 1p.
2. Tangenss taisnleņķa trijstūrī 4p.
3. Katetes aprēķināšana (60 grādi) 1p.
4. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (30 grādi) 2p.
5. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (45 grādi) 1p.
6. Taisnleņķa trijstūris. Katetes aprēķināšana 1p.
7. Taisnleņķa trijstūra pazīme 1p.
8. Pitagora teorēma. Praktisks uzdevums ar vienādojumu. Baloži 5p.
9. Sakarības taisnleņķa trijstūrī 0p.