Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

32p.
1. 1. daļas 1. uzd. Radiāni un grādi (2018) 1p.
2. 1. daļas 11. uzd. Kosinusu vērtības (2018) 1p.
3. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums (2018) 1p.
4. 2. daļas 4. uzd. Trigonometriskie pārveidojumi (2018) 4p.
5. 1. daļas 10. uzd. Vienības riņķa vērtības (2017) 1p.
6. 1. daļas 11. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums (2017) 1p.
7. 2. daļas 4. uzd. Trigonometriskie pārveidojumi (2017) 4p.
8. 1. daļas 11. uzd. Trigonometrija (2016) 1p.
9. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums (2016) 1p.
10. 1. daļas 13. uzd. Trigonometriskā pamatidentitāte (2016) 1p.
11. 2. daļas 6. uzd. Trigonometriskais vienādojums (2016) 5p.
12. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriska summa (2015) 1p.
13. 1. daļas 13. uzd. Kosinusa vērtības (2015) 1p.
14. 3. daļas 3. uzd. Trigonometriskie vienādojumi (2015) 5p.
15. 1. daļas 12. uzd. y=cosx monotonitāte (2014) 1p.
16. 1. daļas 13. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums (2014) 1p.
17. 1. daļas 14. uzd. Trigonometriska nevienādība (2014) 1p.
18. 1. daļas 19. uzd. Trigonometriska izteiksme (2014) 1p.