Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

28p.
1. Kvadrātvienādojums ar substitūcijas metodi 4p.
2. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu I 2p.
3. Sadalīšana reizinātājos. Trešās pakāpes vienādojums I 3p.
4. Sadalīšana reizinātājos. Trešās pakāpes vienādojums III 4p.
5. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātvienādojumi un kvadrātsakne 5p.
6. Izpratne par iracionāla vienādojuma saknēm 1p.
7. Iracionāls vienādojums ar sakņu summu 5p.
8. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses I 1p.
9. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses III 3p.
10. Algebriskas izteiksmes un vienādojumi 0p.