Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

36,5p.
1. 1. daļas 2. uzd. Logaritma definīcija (2018) 1p.
2. 1. daļas 8. uzd. Logaritmiskā nevienādība (2018) 1p.
3. 2. daļas 3. uzd. Logaritmiskais vienādojums (2018) 5p.
4. 2. daļas 6. uzd. Logaritmiskā nevienādība (2017) 4,5p.
5. 1. daļas 4. uzd. Logaritmiskā nevienādība (2016) 1p.
6. 1. daļas 5. uzd. Logaritmu summa (2016) 1p.
7. 2. daļas 3. uzd. Logaritmiskais vienādojums (2016) 4p.
8. 1. daļas 10. un 11. uzd. Logaritms (2015) 2p.
9. 2. daļas 5. uzd. Logaritmiskais vienādojums (2015) 4p.
10. 1. daļas 9. uzd. Logaritma īpašība (2014) 1p.
11. 1. daļas 17. uzd. Logaritma vērtība (2014) 1p.
12. 2. daļas 9. uzd. Sistēma (2014) 5p.
13. 2. daļas 6. uzd. Logaritma grafiks. (2013) 6p.