Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 1. uzd. Vienādojums ar 2 nezināmiem (2016) 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Apakškopa (2016) 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Eksponentfunkcija (2016) 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Logaritmiskā nevienādība (2016) 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Logaritmu summa (2016) 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Daļas saīsināšana (2016) 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Nevienādība (2016) 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Regulāra prizma (2016) 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Prizmas virsmas laukums (2016) 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Prizmā ievilkta lode (2016) 1p.