Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. 1. daļas 11. uzd. Trigonometrija (2016) 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums (2016) 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Trigonometriskā pamatidentitāte (2016) 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Gadījuma notikumi (2016) 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Skaitļa normālforma (2016) 1p.
6. 1. daļas 16. uzd. Procenti (2016) 1p.
7. 1. daļas 17. uzd. Eksponentvienādojums (2016) 1p.
8. 1. daļas 19. uzd. Kvadrātnevienādība (2016) 1p.
9. 1. daļas 21. uzd. Pagrieziens (2016) 1p.
10. 1. daļas 22. uzd. Konuss (2016) 1p.
11. 1. daļas 23. uzd. Funkcijas pieaugums (2016) 1p.
12. 1. daļas 24. uzd. Funkcijas vērtība (2016) 1p.
13. 1. daļas 25. uzd. Venna diagramma (2016) 1p.