Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

23p.
1. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2016) 3p.
2. 2. daļas 3. uzd. Logaritmiskais vienādojums (2016) 4p.
3. 2. daļas 4. uzd. Pakāpju pārveidojumi (2016) 4p.
4. 2. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcija (2016) 7p.
5. 2. daļas 6. uzd. Trigonometriskais vienādojums (2016) 5p.