Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. 2. daļas 2. uzd. Cilindra elementi (2014) 4p.
2. 2. daļas 8. uzd. Stereometrijas pamati (2014) 3p.
3. 2. daļas 10. uzd. Piramīda (2014) 5p.