Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2014) 3p.
2. 2. daļas 3. uzd. Iracionāls vienādojums (2014) 3p.
3. 2. daļas 4. uzd. Daļveida izteiksme (2014) 4p.