Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 21. uzd. Trapecē ievilkts riņķis (2014) 1p.
2. 1. daļas 22. uzd. Homotētija un laukums (2014) 1p.
3. 1. daļas 23. uzd. Statistika. Amplitūda (2014) 1p.
4. 1. daļas 24. uzd. Kombinatorika (2014) 1p.
5. 1. daļas 25. uzd. Procenti (2014) 1p.