Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 16. uzd. Salikta funkcija (2014) 1p.
2. 1. daļas 17. uzd. Logaritma vērtība (2014) 1p.
3. 1. daļas 18. uzd. Radiānu pārveidošana par grādiem (2014) 1p.
4. 1. daļas 19. uzd. Trigonometriska izteiksme (2014) 1p.
5. 1. daļas 20. uzd. Konusa veidule (2014) 1p.