Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 11. uzd. Leņķa lieluma vispārīgais pieraksts (2014) 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. y=cosx monotonitāte (2014) 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums (2014) 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Trigonometriska nevienādība (2014) 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Vektori (2014) 1p.