Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16,1p.
1. 2. daļas 5. uzd. Pakāpes funkcijas (2014) 8p.
2. 2. daļas 6. uzd. Teksta uzdevums (2014) 4p.
3. 2. daļas 7. uzd. Varbūtību teorija (2014) 4,1p.