Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. 3. daļas 1. uzd. Skaitļu teorija (2014) 6p.
2. 3. daļas 2. uzd. Pierādījums ģeometrijā (2014) 8p.
3. 3. daļas 3. uzd. Lineāra funkcija (2014) 3p.