Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 6. uzd. Nevienādība ar moduli. (2013) 1p.
2. 1. daļas 7. uzd. Nevienādību sistēma. (2013) 1p.
3. 1. daļas 8. uzd. Regulāra četrstūra prizma. (2013) 1p.
4. 1. daļas 9. uzd. Pitagora teorēma. (2013) 1p.
5. 1. daļas 10. uzd. Varbūtība. (2013) 1p.