Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. 1. daļas 1. uzd. Kubvienādojums. (2013) 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Definīcijas apgabals. (2013) 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Līdzīgo savilkšana. (2013) 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Plata leņķa sinuss vai kosinuss. (2013) 2p.
5. 1. daļas 5. uzd. Izteikšana no formulas. (2013) 1p.