Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 11. uzd. Pagrieziens. (2013) 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Trigonometrija. (2013) 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Trigonometrijas formula. (2013) 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Loģikas elementi. (2013) 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Vektoru saskaitīšana. (2013) 1p.