Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārdu pareizrakstība Citi vidēja 2p. Darbības vārdu pareizrakstības novērtēšana.
2. Īpašības vārda pareizrakstība Citi vidēja 2p. Īpašības vārdu pareizrakstības novērtēšana.
3. Lietvārdu pareizrakstība (I - III deklinācija) Citi vidēja 1p. Pareizi uzrakstītu lietvārdu formu noteikšana.
4. Lietvārdu pareizrakstība (VI deklinācija) Citi vidēja 5p. VI deklinācijas lietvārdu pareizrakstība vienskaitļa nominatīvā, ģenitīvā un datīvā.
5. Lietvārdu pareizrakstība (VI deklinācija) Citi vidēja 3p. VI deklinācijas lietvārdu pareizrakstība daudzskaitļa ģenitīva formā.
6. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi I Citi vidēja 2p. Kopā un šķirti rakstāmu dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība.
7. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi II Citi vidēja 4p. Kopā un šķirti rakstāmu dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība.
8. Vietniekvārdu pareizrakstība Citi vidēja 3p. Kopā un šķirti rakstāmu vietniekvārdu pareizrakstība.Dubulto līdzskaņu rakstība vietniekvārdos.
9. Nelokāmie lietvārdi Citi vidēja 1p. Nelokāmo lietvārdu noteikšana.
10. Deminutīvu darināšana Citi vidēja 4p. Deminutīvu darināšana no I, II, IV un V deklinācijas lietvārdiem.
11. Nenoteiksmes pareizrakstība Citi vidēja 3p. Nenoteiksmes pareizrakstība. Patskanis pirms nenoteiksmes galotnes.
12. Darbības vārds tagadnes 3. personā Citi vidēja 1p. I konjugācijas atgriezenisko darbības vārdu pareizrakstība tagadnes 3. personas formā.
13. Darbības vārdu locīšana Citi vidēja 1p. III konjugācijas darbības vārdu pareizrakstība
14. Divdabis ar -ams, -āms Citi vidēja 1p. Lokāmā ciešamās kārtas tagadnes divdabja pareizrakstība vienskaitļa nominatīva formā (vīriešu dzimtē).
15. Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos Citi vidēja 1p. Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos
16. Patskaņi darbības vārdos Citi vidēja 3p. Kļūdu noteikšana darbības vārdu patskaņu rakstībā (īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes, lokāmā ciešamās kārtas tagadnes divdabja un nenoteiksmes formās). Risinājuma soļos dots kļūdainā teikuma labojums.
17. Patskaņu garums dažādu vārdšķiru vārdos Citi vidēja 1p. Patskaņu garuma novērtēšana dažādu vārdšķiru vārdos.
18. Līdzskaņi īpašības vārdos Citi vidēja 1p. Līdzskaņu k un g rakstība īpašības vārdos.
19. Līdzskaņi deklinējamos vārdos Citi vidēja 2p. Trūkstošo līdzskaņu ierakstīšana deklinējamos vārdos. Risinājuma soļos dots skaidrojums dubulto līdzskaņu rakstībai deklinējamos vārdos.
20. Līdzskaņu grupu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos Citi vidēja 3p. Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
21. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība Citi vidēja 1p. Pareizi uzrakstīta daļēji lokāmā divdabja noteikšana.
22. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība Citi vidēja 2p. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība. Risinājuma soļos dots skaidrojums šo divdabju pareizrakstībā.
23. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos Citi vidēja 3p. Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
24. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos Citi vidēja 4p. Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
25. Līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos Citi vidēja 2p. Vārdu ierakstīšana teikumā pēc dotā attēla pareizajā formā. Interpunkcijas zināšanu atkārtojums.
26. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība Citi vidēja 5p. Ieraksti s vai z daļēji lokāmā divdabja formās! Atzīmē pareizi uzrakstītus divdabjus!
27. Darbības vārda nenoteiksmes pareizrakstība Citi vidēja 4p. Atzīmē pareizi uzrakstītus darbības vārdus! Uzraksti dotos vārdus nenoteiksmē!
28. Pozicionālo skaņu pārmaiņas vārdos Citi vidēja 3p. Pozicionālo skaņu pārmaiņas vārdos.
29. Trūkstošo burtu ierakstīšana dažādu vārdšķiru vārdos Citi vidēja 2p. Trūkstošo burtu ierakstīšana dažādu vārdšķiru vārdos (burtu ierakstīšanas uzdevumi 2000.g. - 2007.g. valsts ieskaitēs).
30. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos Citi vidēja 4p. Lielo sākumburtu pareizas lietošanas noteikšana saliktajos nosaukumos. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
31. Salikto nosaukumu rakstība Citi vidēja 4p. Pareizi uzrakstītu grāmatu nosaukumu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums un visu grāmatu autori.
32. Salikto nosaukumu rakstība Citi vidēja 3p. Pareizi uzrakstītu preses izdevumu nosaukumu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizā varianta labojums.
33. Saliktie nosaukumi teikumā Citi vidēja 1p. Pareiza saliktā nosaukuma noteikšana teikumā.
34. Sinonīmi Citi vidēja 2p. Sinonīmu pāra izveidošana no dotajiem variantiem.
35. Sinonīmu pāra izveide Citi vidēja 3p. Sinonīmu pāra izveide no dotajiem vārdiem.
36. Sinonīmu rindas pamatvārds Citi vidēja 1p. Sinonīmu rindas pamatvārda noteikšana.
37. Svešvārdu nozīme Citi vidēja 1p. Svešvārdu nozīmes noteikšana pēc vārda lietojuma teikumā.
38. Svešvārdu pareizrakstība I Citi vidēja 3p. Trūkstošo burtu ierakstīšana svešvārdos.
39. Svešvārdu pareizrakstība II Citi vidēja 1p. Pareizi uzrakstītu svešvārdu noteikšana. Risinājuma soļos doti pareizi uzrakstīti daži svešvārdi.
40. Svešvārdu pareizrakstība III Citi augsta 3p. Labot kļūdas dotajos svešvārdos
41. Vienlīdzīgi teikuma locekļi teikumā Citi vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums vienkāršā paplašinātā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
42. Divdabja teiciens Citi vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Divdabja teicienu veidojošo divdabju noteikšana.
43. Divdabja teiciens palīgteikumā Citi vidēja 1p. Pieturzīmju lietošana saliktā teikumā ar divdabja teicienu palīgteikumā. Divdabja teiciens palīgteikumā atrodas tieši aiz pakārtojuma vārda. Risinājuma soļos dots pakārtojuma vārds, tā vārdšķira un divdabja teiciens.
44. Divdabja teiciens palīgteikumā Citi vidēja 2p. Divdabja teiciena atdalīšana no pakārtojuma vārda. Risinājuma soļos norādīta teikuma atkarīgā daļa, pakārtojuma vārds un palīgteikumā esošais divdabja teiciens.
45. Divdabja teiciens SST Citi vidēja 1p. Divdabja teiciena atdalīšana no sakārtojuma vārda. Risinājuma soļos norādīta teikuma otra neatkarīgā daļa, sakārtojuma vārds un otrajā teikuma daļā esošais divdabja teiciens.
46. Savrupinājumi Citi vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos ar divdabja teicienu un divdabjiem.
47. Salikts sakārtots teikums I Citi vidēja 3p. Pieturzīmju lietojums salikta sakārtota teikuma daļu atdalīšanai.
48. Salikts sakārtots teikums Citi vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums saliktā sakārtotā teikumā, teikuma daļu skaita noteikšaa.
49. Pieturzīmes. Salikts sakārtots teikums Citi augsta 2p. Pieturzīmju lietojums saliktā sakārtotā teikumā.
50. Salikts pakārtots teikums I Citi vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā.
51. Salikts pakārtots teikums II Citi vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu, kas novietots pirms virsteikuma.
52. Salikts pakārtots teikums III Citi vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu, kas novietots starp virsteikuma vārdiem.
53. Salikts pakārtots teikums IV Citi vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu, kas novietots aiz virsteikuma.
54. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos Citi vidēja 3p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi 00:00:00 vidēja 9p. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi; Vietniekvārdu pareizrakstība.
2. Īsais/garais patskanis dažādu vārdšķiru vārdos 00:00:00 vidēja 9p. Nenoteiksmes pareizrakstība; Darbības vārds tagadnes 3. personā; Darbības vārdu locīšana; Divdabis ar -ams, -āms; Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos; Patskaņi darbības vārdos; Patskaņu garums dažādu vārdšķiru vārdos.
3. Līdzskanis dažādu vārdšķiru vārdos 00:00:00 vidēja 32p. Līdzskaņi īpašības vārdos; Līdzskaņi deklinējamos vārdos; Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība; Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos
4. Salikto nosaukumu pareizrakstība 00:00:00 vidēja 12p. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos; Salikto nosaukumu rakstība.
5. Svešvārdu pareizrakstība 00:00:00 vidēja 10p. Dažādu svešvārdu pareizrakstība
6. Divdabja teiciens 00:00:00 vidēja 7p. Divdabja teiciens palīgteikumā; Divdabja teiciens SST; Savrupinājumi
7. Salikts sakārtots teikums 00:00:00 vidēja 7p. Pieturzīmes. Salikts sakārtots teikums
8. Salikts pakārtots teikums 00:00:00 vidēja 5p. Pieturzīmes. Salikts sakārtots teikums
9. Gatavošanās 9. klases latviešu valodas eksāmenam 2017. gadā 00:00:00 vidēja 58p. Dažādi uzdevumi