120p.

Tēmā "Gatavošanās eksāmenam 2020. g." pieejami 54 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.