STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Detalizētas informācijas saskatīšana tekstā.
2. Lasīšana. 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kritiskās domāšanas prasmes attīstīšana.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdu savienojuma nozīmes skaidrojuma novērtēšana atbilstoši tā lietojumam kontekstā.
4. Lasīšana. 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Detalizētas informācijas saskatīšana tekstā.
5. Lasīšana. 5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atvērtā jautājuma atbildes atbilstības novērtēšana.
6. Lasīšana. 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Kopīgā un atšķirīgā saskatīšana tēlu raksturojumā.
7. Lasīšana. 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Novērtē tekstā sniegto informāciju un uztver tās vispārinājumu.
8. Valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilstošas nozīmes frazeoloģismu saskatīšana tekstā.
9. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilstošas nozīmes svešvārdu saskatīšana tekstā.
10. Valodas sistēmas izpratne. 12. uzdevums. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Tekstā iederīgu vārdformu veidošana.
11. Valodas sistēmas izpratne 13. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos, atdalot ar komatiem vienlīdzīgus teikuma locekļus, palīgteikumus un divdabja teicienus.
12. Valodas sistēmas izpratne. 15. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikuma analīze, saskatot aprakstā dotās sintaktiskās konstrukcijas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. Eksāmens latviešu valodā 9. klasei, 2022 01:00:00 vidēja 12 p. Eksāmena uzdevumu apkopojums zināšanu pārbaudei.
2. Valodas sistēmas izpratne. Eksāmens latviešu valodā 9. klasei, 2022 00:30:00 vidēja 8 p. Eksāmena uzdevumu apkopojums zināšanu pārbaudei.