Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Detalizētas informācijas saskatīšana tekstā.
2. Lasīšana. 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kritiskās domāšanas prasmes attīstīšana.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdu savienojuma nozīmes skaidrojuma novērtēšana atbilstoši tā lietojumam kontekstā.
4. Lasīšana. 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Detalizētas informācijas saskatīšana tekstā.
5. Lasīšana. 5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atvērtā jautājuma atbildes atbilstības novērtēšana.
6. Lasīšana. 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Kopīgā un atšķirīgā saskatīšana tēlu raksturojumā.
7. Lasīšana. 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Novērtē tekstā sniegto informāciju un uztver tās vispārinājumu.
8. Valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbilstošas nozīmes frazeoloģismu saskatīšana tekstā.
9. Valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbilstošas nozīmes svešvārdu saskatīšana tekstā.
10. Valodas sistēmas izpratne. 12. uzdevums. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tekstā iederīgu vārdformu veidošana.
11. Valodas sistēmas izpratne 13. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos, atdalot ar komatiem vienlīdzīgus teikuma locekļus, palīgteikumus un divdabja teicienus.
12. Valodas sistēmas izpratne. 15. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikuma analīze, saskatot aprakstā dotās sintaktiskās konstrukcijas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. Eksāmens latviešu valodā 9. klasei, 2022 01:00:00 vidēja 12p. Eksāmena uzdevumu apkopojums zināšanu pārbaudei.
2. Valodas sistēmas izpratne. Eksāmens latviešu valodā 9. klasei, 2022 00:30:00 vidēja 8p. Eksāmena uzdevumu apkopojums zināšanu pārbaudei.