Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Salikta pakārtota teikuma savstarpējo daļu saistījuma noteikšana Palīteikuma novietojuma noteikšana saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu.
3. Palīgteikuma saskatīšana saliktā pakārtotā teikumā Palīgteikuma atrašanās vieta noteikšana. Palīgteikuma robežu noteikšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virsraksts 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Dzejoļa fragmentam piemērota virsraksta noteikšana
2. Detalizētas informācijas atrašana 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Apgalvojuma pareizības novērtēšana atbilstoši lasītajam tekstam.
3. Saziņas situācija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saziņas dalībnieku, temata, mērķa, vietas un laika noteikšana.
4. Atslēgas vārdi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tekstam atbilstošo atslēgas vārdu noteikšana.
5. Daudznozīmīgi vārdi populārzinātniskā tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daudznozīmīgu vārdu nozīmes lietojuma noteikšana populārzinātniskā tekstā.
6. Palīgteikums starp virsteikuma vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Palīgteikuma atdalīšana ar komatiem no virsteikuma.
7. Populārzinātniskā tekstā lietota vārda nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Populārzinātniskā tekstā lietoto vārdu nozīmes noteikšana pēc konteksta.
8. Daiļliteratūras tekstā lietota vārda nozīme 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Daiļliteratūras tekstā lietoto vārdu nozīmes noteikšana pēc konteksta.
9. Sinonīmi darbības vārdiem 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Sinonīmu noteikšana darbības vārdiem.
10. Sinonīmi īpašības vārdiem 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Sinonīmu noteikšana īpašības vārdiem.
11. Sinonīmi lietvārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sinonīmu noteikšana lietvārdiem.
12. Teikuma gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis zema 2p. Gramatiskā centra noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Izteicējs atbild uz jautājumus "ko dara?".
13. Teikuma gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Gramatiskā centra noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Izteicējs atbild uz jautājumus "kāds ir? kāds bija?" u.c.
14. Teikuma gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dotajam jautājumam atbilstoša izteicēja izvēle vienkāršā teikumā.
15. Teikuma uzbūves noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienkārša un salikta teikuma atšķiršana.
16. Teikuma grafiskajam attēlam atbilstoša teikuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienkārša teikuma un salikta sakārtota teikuma atšķiršana.
17. Salikts pakārtots teikums ar palīgteikumu aiz virsteikuma 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Palīgteikuma, kas atrodas aiz virsteikuma atdalīšana ar komatu. Pieturzīmju lietojuma pamatojums, saskatot teikumā uzrunu, uzrunas grupu vai vienlīdzīgus teikuma locekļus.
18. Salikts sakārtots teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salikta sakārtota teikuma daļu atdalīšana ar komatu.
19. Vietniekvārds kā palīgteikuma ievadītājvārds 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar attieksmes vietniekvārdiem.
20. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar tiešo runu.
21. Uzruna 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar uzrunu.
22. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizu pieturzīmju lietojums teikumos ar tiešo runu.
23. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar tiešo runu un uzrunu.
24. Teikuma beigu pieturzīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma beigu pieturzīmes uzrakstīšana vienkāršam paplašinātam teikumam.
25. Pieturzīmju lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Komata lietojuma skaidrojums saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve.
26. Pieturzīmju lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju likšana saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs un teikuma shēma.
27. Lietvārda izskaņu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārda atvasināšana ar izskaņām. Lietvārda izskaņu pareizrakstība
28. Lietvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 1., 4. un 6. deklinācijas lietvārdu un aizgūto lietvārdu pareizrakstība
29. Īpašvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašvārdu un sugas vārdu atšķiršana. Īpašvārdu sākumburts
30. Īpašvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Grāmatu, gleznu, laikrakstu un žurnālu nosaukumi (lielie sākumburti, pēdiņu lietojums)
31. Salikto nosaukumu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Valstu, ģeogrāfisko nosaukumu un starptautisko organizāciju nosaukumu rakstība
32. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda vispārākās pakāpes veidošana (sieviešu un vīriešu dzimtē, vienskaitlī un daudzskaitlī, īpašības vārdiem ar noteikto un nenoteikto galotni).
33. Skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaitļa vārdu rakstība ar romiešu cipariem. Romiešu ciparu un arābu ciparu atšķiršana un nozīmes pārzināšana
34. Skaitļa vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitļa vārdu pieraksts ar burtiem. Pamata skaitļa vārdi (vienkārši, salikteņi un vārdu savienojumi). Risinājuma soļos dots nepareizo variantu kļūdas labojums.
35. Skaitļa vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamata skaitļa vārdu pareizrakstība (vienkārši skaitļa vārdi, salikteņi un vārdu savienojumi).
36. Pamata skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamata skaitļa vārdu rakstība. Salikteņi un vārdu savienojumi (pirmais desmits - pirmais simts).
37. Kārtas skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Kārtas skaitļa vārdu rakstība, saskaņojoties ar lietvārdu vīriešu un sieviešu dzimtē. Salikteņi un vārdu savienojumi (pirmais desmits - pirmais simts; arābu un romiešu cipari). Risinājuma soļos dots locīšanas paraugs.
38. Kārtas skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kārtas skaitļa vārdu rakstība. Salikteņi un vārdu savienojumi (pirmais desmits - pirmais simts).
39. Skaitļa vārds un lietvārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitļa vārdu rakstība (ar cipariem un burtiem, kārtas un pamata skaitļa vārdi). Risinājuma soļos dotas katra varianta skaitļa vārda gramatiskās pazīmes.
40. Skaitļa vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitļa vārda rakstība. Pamata un kārtas skaitļa vārda rakstība. Arābu un romiešu cipari skaitļa vārdu rakstībā. Lietvārda un skaitļa vārda saistījums.
41. Decimāldaļskaitļu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Decimāldaļskaitļu rakstība (tekstā iederīgā locījuma forma, pieturzīmju lietojums decimāldaļskaitļu pierakstā).
42. Vietniekvārds 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vietniekvārdu pareizrakstība.
43. Apstākļa vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apstākļa vārdu darināšana. Apstākļa vārdu pareizrakstība.
44. Apstākļa vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apstākļa vārdu pareizrakstība.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdšķiru noteikšana Citi vidēja 6p. 11.17: nosaka vārdu piederību vārdšķirām.
2. Vārdšķiru noteikšana. Īpašības vārdu un apstākļa vārdu atšķiršana Citi vidēja 2p. 11.17: nosaka vārdu piederību vārdšķirām.
3. Teikuma priekšmets un izteicējs (ko dara?) Citi vidēja 4p. 11.10: izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.
4. Teikuma priekšmets un izteicējs (kāds ir?) Citi vidēja 4p. 11.10: izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.
5. Teikuma priekšmets un izteicējs (kas ir?) Citi vidēja 4p. 11.10: izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.
6. Uzruna un uzrunas grupa Citi vidēja 2p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (uzruna).
7. Tiešā runa Citi vidēja 1p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (tiešās runas teikumi).
8. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā Citi vidēja 1p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (vienlīdzīgi teikuma locekļi).
9. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā Citi vidēja 1p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (vienlīdzīgi teikuma locekļi).
10. Saiklis "un" teikumā Citi vidēja 1p. 11.7. sintaktisko konstrukciju un pieturzīmju nozīmi teikuma izveidē.
11. Vienkārša un salikta teikuma atšķiršana Citi vidēja 1p. 11.9. atšķir teikumu no citām valodas vienībām, pamatojoties uz tā pazīmēm.
12. Salikts teikums Citi vidēja 4p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (salikts teikums).
13. Valodas funkcionālie stili Citi vidēja 1p. 11.6: zina valodas funkcionālo stilu pazīmes.
14. Vārda sastāva noteikšana Citi vidēja 1p. 11.14. nosaka vārda sastāvdaļas un izprot to nozīmi vārdu darināšanā.
15. Vārda sastāvdaļu noteikšana Citi vidēja 8p. 11.14. nosaka vārda sastāvdaļas un izprot to nozīmi vārdu darināšanā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Interpunkcija 00:10:00 vidēja 11p. Pieturzīmju lietojums.
2. Skaitļa vārdu pareizrakstība 00:10:00 vidēja 15p. Skaitļa vārdi, decimāldaļskaitļi, kārtas skaitļi.
3. Pareizrakstība 00:10:00 vidēja 10p. Ortogrāfija. Lietvārds; īpašvārdi, saliktie nosaukumi, vietniekvārdi, apstākļa vārdi.