41p.

Tēmā "Gatavošanās diagnosticējošajam darbam 2020. g." pieejami 15 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.