Uzdevumi

1. Virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Detalizētas informācijas atrašana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Saziņas situācija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Atslēgas vārdi tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Daudznozīmīgi vārdi populārzinātniskā tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Palīgteikums starp virsteikuma vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Populārzinātniskā tekstā lietota vārda nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Daiļliteratūras tekstā lietota vārda nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Sinonīmi darbības vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Sinonīmi īpašības vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Sinonīmi lietvārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Teikuma gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Teikuma gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Teikuma gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Teikuma uzbūves noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Teikuma grafiskajam attēlam atbilstoša teikuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Salikts pakārtots teikums ar palīgteikumu aiz virsteikuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Salikts sakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Vietniekvārds kā palīgteikuma ievadītājvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Teikuma beigu pieturzīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Pieturzīmju lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Pieturzīmju lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Lietvārda izskaņu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Lietvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. Īpašvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Īpašvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
31. Salikto nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
33. Skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
34. Skaitļa vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
35. Skaitļa vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
36. Pamata skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
37. Kārtas skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
38. Kārtas skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
39. Skaitļa vārds un lietvārds teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
40. Skaitļa vārds teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
41. Decimāldaļskaitļu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
42. Vietniekvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
43. Apstākļa vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
44. Apstākļa vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi

1. Vārdšķiru noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Vārdšķiru noteikšana. Īpašības vārdu un apstākļa vārdu atšķiršana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Teikuma priekšmets un izteicējs (ko dara?)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Teikuma priekšmets un izteicējs (kāds ir?)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Teikuma priekšmets un izteicējs (kas ir?)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Uzruna un uzrunas grupa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Saiklis "un" teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vienkārša un salikta teikuma atšķiršana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Valodas funkcionālie stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Vārda sastāva noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vārda sastāvdaļu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Testi

1. Interpunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Skaitļa vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

15
3. Pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Metodiskie materiāli