Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lietvārdu, īpašības vārdu un darbības vārdu formveidošana atbilstoši teikuma saturam.
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Trūkstošo pieturzīmju ielikšana dažādu sintaktisko konstrukciju atdalīšanai.
3. Lasīšana. II daļas 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta fragmenta galvenās domas noteikšana.
4. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdu savienojumu nozīmes skaidrojuma izvēle atbilstoši kontekstam.
5. Lasīšana. II daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saturiski un uzbūves ziņā atbilstoša teikuma izvēle.
6. Lasīšana. II daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sintaktisko un morfoloģisko valodas līdzekļu noteikšana dotajā teikumā.
7. Lasīšana. II daļas 5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iespraudumu saskatīšana teksta fragmentā.
8. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teksta funkcionālā stila un tam atbilstošo pazīmju noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2018. gadā 00:00:00 vidēja 14 p.