Grūtības pakāpe:
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums 1 p.
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums 4 p.
3. Lasīšana. II daļas 1. uzdevums 1 p.
4. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums 1 p.
5. Lasīšana. II daļas 3. uzdevums 1 p.
6. Lasīšana. II daļas 4. uzdevums 3 p.
7. Lasīšana. II daļas 5. uzdevums 1 p.
8. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 6. uzdevums 2 p.