Grūtības pakāpe:
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums 1p.
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums 4p.
3. Lasīšana. II daļas 1. uzdevums 1p.
4. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums 1p.
5. Lasīšana. II daļas 3. uzdevums 1p.
6. Lasīšana. II daļas 4. uzdevums 3p.
7. Lasīšana. II daļas 5. uzdevums 1p.
8. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 6. uzdevums 2p.