11p.

Tēmā "Eksāmens latviešu valodā 2016. g." pieejami 7 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.