Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums 2p.
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums 3p.
3. Lasīšana. II daļas 1. uzdevums 1p.
4. Lasīšana. II daļas 2. - 3. uzdevums 1p.
5. Lasīšana. II daļas 4. uzdevums 1p.
6. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 5. uzdevums 2p.
7. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 6. uzdevums 1p.