Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nodokļi Teorijas tēmā ietverti izmantoto jēdzienu skaidrojumi. Aplūkoti Latvijā iekasētie nodokļi, to izlietojums.
2. Bruto un neto alga Teorijas tēma ar skaidrojumu, kas ir bruto, kas neto alga, kādi nodokļi tiek ieturēti no algas.
3. Sociālā apdrošināšana Teorija par sociālās apdrošināšanas iemaksām, to apjomu, nepieciešamību, izlietojumu.
4. Aplokšņu algas un ēnu ekonomika Teorijas tēma par to, kas ir aplokšņu algas, kāpēc tās rada draudus valsts ekonomikai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzieni I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais izprot jēdzienu lietojumu, spēj pēc skaidrojuma izlasīšanas piemeklēt atbilstošo jēdzienu.
2. Sociālās apdrošināšanas iemaksas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais zina, kas veic sociālās apdrošināšanas iemaksas. Spēj atbildēt, kur tiek izlietotas sociālajās apdrošināšanas iemaksās iekasētā nauda.
3. Sociālā apdrošināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais zina, kādēļ veicamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kādu labumu tā sniedz apdrošinātajam.
4. PVN no pirkuma 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Praktisks uzdevums, kurā skolēnam no pirkuma summas jāatrēķina PVN
5. PVN precei 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais zina, kā aprēķina PVN, prot to izdarīt.
6. Bruto, neto alga, nodokļi I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dažādi jautājumi par neto, bruto algu, par nodokļiem, budžetu
7. Nodokļu saīsinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumā ietverti vairāk lietoto nodokļu saīsinājumi. Skolēns prot izvēlēties atbilstošo nodokļa nosaukumu.
8. VSAOI 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ir zināšanas, kur tiek tērēta VSAOI iemaksātā nauda, spēj izvērtēt, cik svarīga ir iespēja būt sociāli apdrošinātam.
9. Bruto, neto alga, nodokļi II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izglītojamais zina, kas ir neto, bruto un reālā alga, zina, kurus nodokļus atvelkot no bruto algas, iegūst neto algu. Ir izpratne par nodokļiem.
10. Pareizs vai nepareizs apgalvojums 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ir izpratne un spēja analītiski domāt, prot izvērtēt kas ir izdevīgi, patiesi vai nē. Uzdevums par nodokļiem, neto un bruto algu.
11. Tiešais vai netiešais nodoklis 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atšķirt tiešos no netiešajiem nodokļiem.
12. Nodokļi I 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ir izpratne par nodokļiem Latvijā, zin un spēj noteikt, kas katram no iedzīvotājiem jāmaksā.
13. Sabiedriskās preces 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ir izpratne par sabiedriskajām precēm, to nozīmīgumu sabiedrības dzīvē. Prot atšķirt sabiedriskās preces no plaša patēriņa precēm.
14. Bruto alga, aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. No stundas tarifa likmes prot izrēķināt bruto algu nedēļai un mēnesim.
15. Neto alga 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izmantojot doto informāciju, prot aprēķināt neto algu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzieni II Citi vidēja 1 p. Ietverti teorijas tēmā izmantotie jēdzieni, kuri jāpiemeklē skaidrojumam, lai izveidotos atbilstoša definīcija.
2. Nodokļi II Citi vidēja 3 p. Uzdevumā dotais teksts jāpapildina ar iztrūkstošajiem vārdiem, lai veidotos saprotams un pareizs teksts par nodokļiem un algām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpēc jāmaksā nodokļi I 00:20:00 vidēja 14 p. Ar testa palīdzību skolēns nostiprina apgūtās prasmes, zināšanas par nodokļiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpēc jāmaksā nodokļi II 00:40:00 vidēja 23 p. Izglītojamais zina, kāpēc jāmaksā nodokļi, prot aprēķināt vienkāršākos un biežāk izmantotos nodokļus.