Pieaugušie runājot par algām, lieto terminus „bruto” vai „neto” alga.
Bruto alga ir aprēķinātā alga „uz papīra”.
Neto alga ir tā, ko cilvēks saņem „uz rokas”, pēc nodokļu nomaksas.
Reālā alga ir preču daudzums, ko var nopirkt par vienu neto algu.
Eiro banknotes.jpg

Piemērs: Jāņa neto alga ir 700 eiro. Pieņemsim, ka viņš visu naudu izpirka degvielā, un 2022. gada janvārī, kad degvielas cena bija 1,24 eiro, varēja nopirkt gandrīz 565 litrus degvielas. Tā paša gada martā degviela jau maksāja 1,84 eiro litrā, un viņš par savu algu varēja nopirkt vairs tikai 380 litrus degvielas.

Neto algas aprēķināšana
Neto algu aprēķina, no bruto algas atņemot sociālos nodokļus – VSAOI un IIN. Latvijā ir progresīvā nodokļa likme, jo lielāka alga, jo lielāka nodokļu likme (IIN) – 20%, 23%, 31%.
 
Izskatīsim situāciju, kur darbinieka bruto alga ir 850 eiro, IIN likme 20%. Lai aprēķinātu neto algu, jāzina, cik apgādājamo ir algas saņēmējam, kā arī neapliekamais minimums algas saņēmējam. Neapliekamo minimumu nosaka VID, un 2022. gada pirmajā pusē tas bija 350 eiro mēnesī, bet ar 1. jūliju – 500 eiro mēnesī.
 
Algoritms:
1. Jāaprēķina, cik liels sociālais nodoklis VSAOI jāmaksā.
Darba ņēmēja VSAOI likme ir 10,5% (izsakot ar decimāldaļskaitli – 0,105)
VSAOI = bruto alga x darba ņēmēja sociālā nodokļa likme
VSAOI \(= 850·0,105 = 89,25\) eiro

2. Jāaprēķina, no kāda ienākuma ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis jeb IIN bāze
Bruto algaVSAOIatvieglojumi par apgādājamajiem – neapliekamais minimums = IIN bāze, no kura aprēķina IIN
Atvieglojums par 1 apgādājamo 2023. gadā ir 250 eiro un neapliekamais minimums – 500 eiro
IIN bāze \(= 850,00 – 89,25 – 250,00 – 500,00 = 10,75\) eiro
 
3. Aprēķina IIN, kura likme ir 20% (izsakot ar decimāldaļskaitli – 0,2)
IIN = IIN bāze x IIN likme
IIN \(= 10,75 · 0,20 = 2,15\) eiro
 
4. Jāaprēķina neto alga
neto alga = bruto algaVSAOIIIN
neto alga \(= 850,00 – 89,25 – 2,15 = 758,60\) eiro
 
Vienkārši algu var aprēķināt, visus zināmos datus ievadot VID algas kalkulatorā.
 
Izmantotie saīsinājumi:
IIN – iedzīvotāju ienākuma nodoklis
VID – Valsts ieņēmuma dienests
VSAOI – Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa
 
Atsauce:
http://m.vid.lv/lv/kalkulatori/algu_kalkulators/2