Sociālās iemaksas tiek veiktas pilnā apmērā gan no darba devēja, gan darbinieka puses. Daļa no ”algas uz papīra”, attiecīgi sadalīta pa procentiem, aiziet pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un darba negadījumiem, invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai, kā arī vecāku apdrošināšanai, lai vajadzības gadījumā to varētu izmantot.
Sociālās iemaksas (VSAOI) veic gan darba ņēmējs, gan darba devējs par saviem darbiniekiem. Kopā valsts budžetā tiek iemaksāti 34,09% no bruto algas, kur darba ņēmējs maksā 10,5%, bet darba devējs23,59%.
Savukārt pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, cik liela ir bijusi darba alga, aprēķinā skatot vismaz gadu.
 
YCLV20052022_3588_Nodokli_19.png

Katram Latvijas iedzīvotājam pienākošais pabalstu, atlīdzību vai pensijas apmērs ir atkarīgs no viņa veiktajām sociālajām iemaksām – jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo attiecīgi lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs.
Sociālā nodokļa maksātājam pašam ir jālemj, kur ieguldīt savu pensijai uzkrājamo kapitālu, lai tas pelnītu pēc iespējas vairāk. Vairāk informācijas www.manapensija.lv
 
Shutterstock_1911880870.jpg
 
Pensiju sistēmas 3. līmenis ir iespēja Tev brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus savai pensijai.
 
Kāda ir valsts budžeta struktūra?
 
LET_24625812.jpg
Jaunais valsts budžeta portfelis
 
Pats tirgus neatrisina vairākas problēmas – maksājumus par sabiedriskajām precēm (ceļiem, apgaismojumu, stadioniem, bērnu rotaļu laukumiem, parkiem, muzejiem, skolām, veselības aprūpi, valsts drošību utt.), tirgus neatrisina dabas aizsardzības problēmas, tirgus nepārdala ienākumus, tāpēc to dara valsts ar valsts budžeta palīdzību.
 
YCLV20052022_3588_Nodokli_3.png
Valsts budžets iedalās:
  • Valsts pamatbudžets;
  • Speciālais valsts budžets;
  • Pašvaldību budžeti.