Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienkārša datu ievade un izvade Vienkārša programma ar datu ievadi un izvadi.
2. Vienkārša datu ievade un apstrāde Vienkārša programma ar ievadīto datu apstrādi un rezultātu izvadi.
3. Par iepriekšējo piemēru Par iepriekšējo piemēru - cits risinājuma variants.
4. Vairāku gadījumu aplūkošana Vienkārša programma, kuras darbības ir atkarīgas no ievadītajiem lielumiem.
5. Uzdevums ar case...of Uzdevums ar case...of sazarojuma izmantošanu.
6. Cikls, ko izbeidz lietotājs Programma, kas beidz darbu pēc lietotāja izvēles.