Vienkārša programma ar ievadi un izvadi
Svarīgi!
Programmas mērķis: paprasīt lietotājam ievadīt savu vārdu, pēc tam izvadīt paziņojumu par lietotāja vārdu.

Programmas karkass
programpiemeers1;usescrt;beginclrscr;readkey;end.
(Vēl jāpievieno izmantoto mainīgo definīcijas un vajadzīgās darbības jeb komandas.)
 
Mainīgo nodefinēšana
Programmā pietiek izmantot tikai vienu mainīgo - ar datu tipu string un nosaukumu, piemēram, LietotaajaVaards, kurā tiks saglabāts lietotāja ievadītais teksts. Šādi izskatās tā nodefinēšana:
varLietotaajaVaards:string;
 
(Šo rindiņu jāliek pēc rindiņas uses crt; un pirms programmas galvenās daļas (begin ... end.))
programpiemeers1;usescrt;varLietotaajaVaards:string;beginclrscr;readkey;end.
 
 
Vajadzīgās komandas
Šajā komandā ir tikai trīs darbības:
1) Izvadīt tekstu, kas paprasa lietotājam ievadīt savu vārdu.
write('Luudzuievadisavuvaardu:');
2) Nolasīt viņa ievadīto tekstu un saglabāt tā vērtību mainīgajā LietotaajaVaards.
readln(LietotaajaVaards);
3) Izvadīt paziņojumu par to, kāds ir lietotāja vārds, iekļaujot tajā mainīgo LietotaajaVaards.
writeln('Tavs vaards ir',LietotaajaVaards);
 
 
Rezultāts
programpiemeers1;usescrt;varLietotaajaVaards:string;beginclrscr;write('Luudzuievadisavuvaardu: ');readln(LietotaajaVaards);writeln('Tavsvaardsir',LietotaajaVaards);readkey;end.